تاریخ 1395/07/03 زمان 04:20:04 بازدید 1925

فعال شدن مجدد بخش مقالات سایت موسسه مرزبان کیفیت دانش QM Academy

با سلام و احترام حضور همراهان گرامی موسسه مرزبان کیفیت دانش

 

همانگونه که مستحضرید مدتی است که بخش مقالات سایت موسسه مرزبان کیفیت دانش غیرفعال شده است. علت نه به جهت نبود مطلب و خوراک علمی بلکه بدلیل تصمیم مجموعه بر ایجاد روالی هدفمند در ارائه مقالات بوده است. از این رو و باتوجه به انتشار ویرایش جدید استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 (در سال 2015) و همچنین در دست ویرایش بودن برخی استانداردهای سیستمی دیگر، به عنوان اولین اقدام هدفمند، ترجمه اسناد راهنمای APG (Audit Practice Group)، درخصوص نحوه ممیزی و برآورده شدن الزامات استاندارد ISO 9001:2015 در دستور کار قرار گرفته و به زودی شاهد به اشتراک گذاری ترجمه این اسناد راهبردی برروی سایت موسسه مرزبان کیفیت دانش خواهیم بود. تلاشمان بر این هدف متمرکز می باشد که در یک بازه زمانی بهینه، دست اندرکاران حوزه سیستمهای مدیریتی (سازمانها، مشاوران و شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه) به اتفاق نظر درخصوص چگونگی اغنای الزامات این استاندارد در سازمانهای مختلف دست یابند. قطعا در کنار تلاشهای همکارانمان در گروه مرزبان کیفیت، در انتظار دریافت مقالات ارزشمند شما عزیزان در حول موضوعات فوق الذکر هستیم. [1]

اما اولین مطلبی که در سایت مؤسسه مرزبان کیفیت دانش به اشتراک گذاشته می شود، مقاله "چشم انداز سازمان خود را بسازید" از مجله معتبر Harvard Business Review (HBR) می باشد، چرا که از یک سو خواسته قلبی اینجانب تبدیل تمامی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشور عزیزمان به سازمانهایی دارای آینده روشن و با چشم انداز ستودنی است و از سوی دیگر همواره شتابزدگی در استفاده و پیاده سازی مدلها و الگوهای مدیریت، ما را از درک موثر مفاهیم بنیادین بکار گرفته شده در این الگوها، از جمله ماموریت، چشم انداز و ... دور نگاه داشته است.

"لازم بذکر است کسانی که مایل به مشاهده مقالات هستند می بایست در سایت موسسه مراحل عضویت در سایت را انجام دهند"

در پایان سخنانم را با بازگویی بخشی از سخنرانی دکتر باب مورهد (Dr. Bob Moorhead) به پایان می رسانم:

"ما در طول تاریخ و در گذر زمان همواره با پاردوکسهای تلخی روبرو بوده ایم؛ ما اکنون ساختمانهای بلندتری داریم ولی در عوض سرشتمان رو به افول گذاشته است، بزرگراه هایمان عریض تر شده است اما دیدگاه هایمان تنگ نظرانه تر، بیشتر خرج می کنیم اما از خرید بیشترمان کمتر لذت میبریم. ما امروزه خانه های بزرگتری داریم ولی خانواده هایی کوچکتر، راحتی بیشتر اما زمان کمتر، دانش بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر؛ متخصصانمان بیشتر اما مشکلاتمان نیز بیشتر؛ داروهای بیشتر اما سلامتی کمتر. نوشیدنمان بیش از حد، مصرف دخانیاتمان بیش از حد اما خنده هایمان خیلی کمتر، رانندگیمان سریع اما عصبانی شدنمان از رانندگیمان سریعتر، خواندن به ندرت ولی تماشای تلویزیون بیش از حد، و خیلی بندرت دعا میکنیم... مایملکمان چندین برابر اما ارزشهایمان رو به افول، حس عاشقی به ندرت، و اغلب نفرت. به ما آموخته اند که چگونه یک زندگی را بسازیم اما چگونه زندگی کردن را نه!، به سالهای زیستنمان اضافه شده است ولی زندگی به این سالها ، اضافه نشده است!"

به امید رشد متوازن شما همراهان عزیز در تمامی ابعاد ارزشمند زندگیتان .

 

[1] دوستان گرامی در صورت تمایل میتوانند مقالات خود را به آدرس ایمیل info@qmqacademy.ir ارسال نمایند تا در صورت تائید مقاله در کمیته فنی ، در سایت مؤسسه مرزبان کیفیت دانش برای استفاده عموم قرار گیرد .