آرشیو برنامه های آموزشی

   
26
فروردین

هدف برگزاری:آشنایی با مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و متدولوژی کارت امتيازي متوازن جهت جاري سازي موثر و ارزیابی اجرای استراتژي ها درکلیه سطوح سازمان

ادامه مطلب
   
   
26
فروردین

هدف برگزاری:آشنايي پرسنل انتظامات با چارچوب رفتار حرفه اي جهت ارتقا امنيت و آرامش سازمان

ادامه مطلب
   
   
26
فروردین

هدف برگزاری:آشنایی با اصول  مدیریت کیفیت و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 بصورت کاربردی برای کلیه سازمانها از قبیل سازمانهای تولیدی و خدماتی

ادامه مطلب
   
   
27
فروردین

هدف برگزاری:آشنايي با فرايندهاي آموزش  در حيطه دانش و نگرش

ادامه مطلب
   
   
28
فروردین

 هدف برگزاری:آشنایی با روش های بازنگري بنیادین و طراحي مجدد فرآيندها به منظور ارتقا بهره وری و پيشرفت يکپارچه سازمان

ادامه مطلب
   
   
1
اسفند

هدف برگزاری:آشنايي با نحوه بکارگیری نرم افزار Excel  در حسابداري به منظور ارتقا دقت، سرعت و صحت فرآیند انجام کار

ادامه مطلب
   
   
4
اسفند

هدف برگزاری:آشنايي با تکنيک های انجام مميزي داخلي بر اساس IATF 16949:2016 و  قوانین سازمان IATF 

ادامه مطلب
   
   
4
اسفند

هدف برگزاری:شناخت فرآیند ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 19011:2011 ، کاربرد PDCA و ضرورت رویکرد بهبود مداوم در فرآیند ممیزی، ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی ممیزان 

ادامه مطلب
   
   
12
اسفند

هدف برگزاری:شناخت  فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مديريت كيفيت ISO 14001  ، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مديريت زيست محيطي، الزامات صلاحيت و ارزيابي مميزان، كاربردPDCA  و ضرورت هاي بهبود مستمر در فرآيند   مميزي

ادامه مطلب
   
   
18
اسفند

هدف برگزاری:شناخت فرآیند ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 19011:2011 ، کاربرد PDCA و ضرورت رویکرد بهبود مداوم در فرآیند ممیزی، ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی ممیزان 

ادامه مطلب