آرشیو برنامه های آموزشی

   
11
خرداد

هدف برگزاری:آشنايي با نحوه بکارگیری نرم افزار Excel  در حسابداري به منظور ارتقا دقت، سرعت و صحت فرآیند انجام کار

ادامه مطلب
   
   
12
خرداد

هدف برگزاری:کسب مهارت نگارش یک نوشته سازمانی خوب با بهره بردن از راه‌های سریع، ساده، کوتاه و سیستمی برای رساندن مفاهیم و اطلاعات

ادامه مطلب
   
   
19
خرداد

هدف برگزاری: آشنايي با تکنيک های انجام مميزي داخلي بر اساس IATF 16949:2016 و  قوانین سازمان IATF 

ادامه مطلب
   
   
19
خرداد

هدف برگزاری: آشنایی با روش های کاربردی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ادامه مطلب
   
   
20
خرداد

هدف برگزاری:آشنايي با تکنیک های انبارداری بهینه و نظام انبارگردانی

ادامه مطلب
   
   
1
خرداد

هدف برگزاری:ایجاد یک فرایند ساختار یافته در نظام مدیریت فروش سازمان

ادامه مطلب
   
   
6
خرداد

هدف برگزاری:کنترل زمینه های بروز نارضایتی های منجر به خشم در محيط كار

ادامه مطلب
   
   
8
خرداد

هدف برگزاری:آشنایی با روش ها و ابزارهای ایجاد عدالت در نظام پرداخت مبتنی بر رقابت پذیری سازمان و تقویت کسب و کار

ادامه مطلب
   
   
8
خرداد

هدف برگزاری:آشنايي با روش هاي برنامه ريزي سيستم هاي توليدي جهت رسیدن به الگوی توليد بهره ور

ادامه مطلب
   
   
11
خرداد

هدف برگزاری:آشنايي با موارد و مسايل اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل و آگاهي از تعهدات و مسئوليت‌هاي كارفرما بر اساس قانون كار 

ادامه مطلب