آرشیو برنامه های آموزشی

   
11
آذر

هدف برگزاری:آشنایی با موازین قانونی مرتبط با اسناد تجاری به منظور به حداقل رساندن مشکلات حقوقی احتمالی در فرآیند استفاده از آنها و نیز افزایش سرعت و اقدامات اثربخش در وصول مطالبات

ادامه مطلب
   
   
11
آذر

هدف برگزاری:آشنایی با روش های بازنگري بنیادین و طراحي مجدد فرآيندها به منظور ارتقا بهره وری و پيشرفت يکپارچه سازمان 

ادامه مطلب
   
   
11
آذر

هدف برگزاری:

درک ضرورت و اهمیت کار تیمی، شناخت انواع تیم و کارکردهای هر یک در سازمان، آشنایی فراگیران با دانش و  مهارت های کار تیمی و تیم سازی، کسب مهارت برقراری ارتباط موثر  و رفع تعارض در تیم، کسب مهارت شناسایی مدل های رفتاری خود و سایر اعضای تیم، شناخت آفت های کار تیمی

ادامه مطلب
   
   
13
آذر

هدف برگزاری :آشنايي با فنون پيشرفته پذيرايي و تشريفات

ادامه مطلب
   
   
13
آذر

هدف برگزاری:دستیابی به الگوی استاندارد مدیریت ریسک در سازمان

ادامه مطلب
   
   
4
آذر

هدف برگزاری:شناسایی  تکنیکهای آماری کاربردی در سیستم های مدیریت کیفیت و نیز سایر سیستم های مدیریت بر اساس گزارش فنی ISO/TR10017:2003 به منظور ایجاد اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت 

ادامه مطلب
   
   
7
آذر

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي سيستم مديريت كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي بر اساس ISO 19011:2011

ادامه مطلب
   
   
8
آذر

هدف برگزاری:آشنایی افراد با مفاهیم اصلی و پایه ایی بازاریابی جهت ایجاد و سامان دهی به ساختار فروش بنگاه های کسب و کار

ادامه مطلب
   
   
26
آذر

هدف برگزاری:آشنايي با نحوه مستندسازي و مميزي داخلي سيستم مديريت زيست محيطي

ادامه مطلب
   
   
19
آذر

هدف برگزاری:آشنایی با روند تصدیق و صحه گذاری استانداردISO/IEC 27001:2013 ، ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور گواهینامه استاندارد

ادامه مطلب