آرشیو برنامه های آموزشی

   
5
اسفند

هدف برگزاری:آشنايي با روش هاي برآورد ظرفیت و راندمان بهینه هر سيستم توليدي و برنامه ریزی مبتنی بر آن

ادامه مطلب
   
   
6
اسفند

هدف برگزاری:آشنایی با روند تصدیق و صحه گذاری استانداردISO/IEC 27001:2013 ، ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور گواهینامه استاندارد

ادامه مطلب
   
   
7
اسفند

هدف برگزاری:آشنايي با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو بر اساس IATF 16949:2016 و  قوانین سازمان IATF (International Automotive Task Force)

ادامه مطلب
   
   
9
اسفند

هدف برگزاری:آشنایی با روش ها و ابزارهای ایجاد عدالت در نظام پرداخت مبتنی بر رقابت پذیری سازمان و تقویت کسب و کار

ادامه مطلب
   
   
12
اسفند

هدف برگزاری:شناخت مبادی ایجاد ضایعات و هزینه در عملیات انبار و روش های کنترل آنها

ادامه مطلب
   
   
29
بهمن

هدف برگزاری:توسعه مهارت مسئولین برنامه ریزی در زمانسنجی مناسب تامین مواد، قطعات و نیز صدور
سفارش های به موقع برای تولید  و تحویل محصولات به مشتریان

ادامه مطلب
   
   
23
بهمن

هدف برگزاری :آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل انواع خطا در سیستم های اندازه گیری کمی و وصفی

ادامه مطلب
   
   
23
بهمن

هدف برگزاری:دستیابی به راه‌های سریع، ساده، کوتاه و سیستمی مدیریت و دسترسی به انواع اطلاعات

 

ادامه مطلب
   
   
25
بهمن

هدف برگزاری:ارتقا دانش و مهارت فراگيران در زمينه طرح‌ریزی، تدوین، انتقال و ارزیابی اثربخشی دستورالعمل‌های کار استاندارد به گونه اي است كه پس از گذراندن اين دوره قادر خواهيد بود ضمن بهره‌مندی از مزایای قابل توجه دستورالعمل‌های کار استاندارد برای ایجاد ارزش افزوده، الزامات استاندارد بین‌المللی IATF 16949 و الزامات خاص مشتریان را برآورده سازید

ادامه مطلب
   
   
29
بهمن

هدف برگزاری:آشنایی با فرآیند بهره ور خرید و تدارکات و روش های اجرایی آن

ادامه مطلب