آرشیو برنامه های آموزشی

   
3
مهر

هدف برگزاری:آشنایی با چگونگی ایجاد زمینه رشد معنوی، بهسازی و ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی کارکنان با بهره گیری از طرح ریزی و اجرای برنامه رشد شغلی براساس یک مکانیزم امتیازبندی مناسب 

ادامه مطلب
   
   
3
مهر

هدف برگزاری: شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت

ادامه مطلب
   
   
4
مهر

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي سيستم مديريت انرژی بر اساس ISO19011:2011 ، شناسایی ضرورت هاي بهبود مستمر در فرآيند مميزي و ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مديريت انرژی

ادامه مطلب
   
   
5
مهر

هدف برگزاری:آشنايي با روش هاي برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و بهبود عملکرد روابط عمومي

ادامه مطلب
   
   
12
مهر

هدف برگزاری:شناسايي و اولويت بندي حالات خرابي بالقوه در سيستم، برنامه ريزي جهت حذف و يا کاهش احتمال وقوع حالات خرابي بالقوه، ثبت نتايج تحليل ها به منظور فراهم کردن مرجعي براي حل مشکلات در آينده.

ادامه مطلب
   
   
25
شهریور

هدف برگزاری:آشنايي با روش هاي برنامه ريزي سيستم هاي توليدي جهت رسیدن به الگوی توليد بهره ور

ادامه مطلب
   
   
25
شهریور

هدف برگزاری:ارتقاء کار تیمی، ایجاد فضایی با مشارکت بالا، ارزیابی نیازهای توسعه، شناسایی قابلیت های سازمان، مشخص شدن ارزش ها و پاداش های سازمان

ادامه مطلب
   
   
25
شهریور

هدف برگزاری:آشنايي با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو بر اساس IATF 16949:2016 و  قوانین سازمان IATF (International Automotive Task Force)

ادامه مطلب
   
   
25
شهریور

هدف برگزاری:توسعه مهارت مسئولین برنامه ریزی در زمانسنجی مناسب تامین مواد، قطعات و نیز صدور  سفارش های به موقع برای تولید  و تحویل محصولات به مشتریان

ادامه مطلب
   
   
29
شهریور

هدف برگزاری:آشنایی با راهکارهای اجرای درست قوانين، استفاده کامل از معافيت‌ها و جلوگیری از پرداخت‌هاي مالياتي نادرست در سازمان ها

ادامه مطلب