آرشیو برنامه های آموزشی

   
25
فروردین

هدف برگزاری: آشنايي با نحوه بکارگیری نرم افزار Excel  در حسابداري به منظور ارتقا دقت، سرعت و صحت فرآیند انجام کار

ادامه مطلب
   
   
25
فروردین

هدف برگزاری: شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت

ادامه مطلب
   
   
30
فروردین

هدف برگزاری:آشنايي با نحوه شناسايي، دسته بندي، مدیریت، پایش و اندازه گیری فرآيندهاي سازمان به منظور ارتقاء سطوح عملکرد

ادامه مطلب
   
   
30
فروردین

هدف برگزاری: این استاندارد که به طور اختصاصی برای مدیریت دانش ایجاد شده، پشتیبانی از سازمانها برای ایجاد یک سیستم مدیریتی است که زمینه مورد نیاز برای خلق ارزش افزوده از طریق دانش را به شکلی موثر فراهم کند

ادامه مطلب
   
   
30
فروردین

هدف برگزاری:توسعه مهارت های مديران و مسئولان منابع انساني در فرآيند جذب و استخدام موثر کارکنان

ادامه مطلب
   
   
25
اسفند

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO 19011، كاربردPDCA  و ضرورت هاي بهبود مداوم در فرآيند مميزي، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، الزامات صلاحیت و ارزیابی ممیزین

ادامه مطلب
   
   
30
بهمن

هدف برگزاری:شناخت روش های  بهینه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی متناسب با شرایط هر سازمان

ادامه مطلب
   
   
26
بهمن

هدف برگزاری:شناخت الزامات قانوني و روشهاي پيشگيري از پولشويي در سازمان ها و فضاي كسب و كار

ادامه مطلب
   
   
26
بهمن

هدف برگزاری:  آشنایی با روش های کاربردی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ادامه مطلب
   
   
26
بهمن

هدف برگزاری:آشنايي با تکنیک های انبارداری بهینه و نظام انبارگردانی

ادامه مطلب