صفحه نخست > حقوق > ابعاد حقوقی قرار دادهای پیمانکاری

ابعاد حقوقی قرار دادهای پیمانکاری

   

مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)

قیمت: 5,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

02 - 01

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

04 - 03

اسفند

-

   
هدف برگزاری:
محتوای دوره:
گواهینامه صادره از: QMAcademy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
دوره های مرتبط