صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015

   

مدت دوره: 4 روز (32 ساعت)

قیمت: 7,650,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

16 - 13

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:  شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت
محتوای دوره:
 • اصول و مبانی کیفیت
 • مروری بر اصول مدیریت کیفیت و تغییرات آن در ویرایش جدید (تغییر 8 اصل به 7 فصل )
 • مروری بر واژگان و تعاریف جدید بر اساس استاندارد ISO9000:2015
 • مروری بر رویکرد مبتنی بر ریسک و جایگاه آن در ویرایش جدید
 • مروری بر الزامات استاندارد ISO9001ویرایش سال 2015 با دیدگاه ممیزی
 • مروری بر مستندات سیستم های مدیریت کیفیت از دیدگاه ممیزی
 • بررسی روشهای اجرایی الزامی،دستورالعمل ها،خط مشی ، اهداف و ...و نحوه ممیزی اسناد در تطبیق با استاندارد
 • آشنایی با استاندارد جدید ممیزی ISO19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد
 • مدیریت ممیزی و اصول آن، شناسایی و ثبت اهداف ، گستره ، برنامه ، سوابق و ریسک یک ممیزی، پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرایند ممیزی، اصول و مراحل برنامه ریزی ممیزی
 • صلاحیت ممیزین و ارتقا صلاحیت ممیزین
 • تعیین صلاحیت های ممیز در برآورده کردن نیازهای برنامه ممیزی، پایه ریزی معیارهای ارزیابی ممیز، انتخاب روش مناسب ارزیابی ممیز، اجرای ارزیابی ممیزین، نگهداری و بهبود صلاحیتهای ممیزین
 • طراحی چک لیست های ممیزی
 • اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی
 • تعیین فعالیت ها و اجرای ممیزی، تهیه و توزیع گزارش ممیزی، اتمام فرایند ممیزی، اجرای ممیزی های FOLLOW UP
 • آمادگی برای ممیزی شخص ثالث

 

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی مدرس دوره: آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی

سوابق مدرس:

 • 8 سال سابقه مديريت در حوزه كيفيت و بهره وري در سازمان هاي توليدي و خدماتي
 • مدرس شركتIMQ  در حوزه سيستم هاي مديريت، بهره وري، ابزار هاي كيفيت(بيش از 100 دوره )
 • مشاور سيستم هاي مديريت كيفيت، مديريت زيست محيطي، مديريت ايمني و بهداشت، بهره وري در سازمان هاي معظم دولتي و خصوصي
 • مشاور مورد تائيد شركت نوسازي صنايع ايران در حوزه بهره وري و عارضه يابي