صفحه نخست > رویدادها > مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000

مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000

   

مدت دوره: 2 روز (16ساعت)

قیمت: 4,450,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

14 - 13

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: دستیابی به الگوی استاندارد مدیریت ریسک در سازمان
محتوای دوره:
 • مروری بر تعاریف و الزامات مدیریت ریسک
 • معرفی اصول مدیریت ریسک
 •  طراحی سیستم مدیریت ریسک
 • الزامات اساسی استاندارد ISO 31000
 • یکپارچه سازی مدیریت ریسک در درون فرایندهای سازمان
 • مروری بر روشهای متداول ارزیابی ریسک در سازمان
 • مراجع اطلاعاتی، نمونه جداول و فرمهای کاربردی در ارزیابی ریسک

 

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: اصول مدیریت، آشنایی با الزامات ISO 9001
آقای مهندس ابوطالب گرامی مدرس دوره: آقای مهندس ابوطالب گرامی

سوابق مدرس:

 • كارشناسي ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران
 • قائم مقام مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران
 • ارزیاب ارشد و داور مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران
 • مشاور شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در حوزه مدیریت ریسک سازمانی
 • مدرس و مشاور مدیریت ریسک سازمانی در انجمن حرفه‏ای صنعت بیمه ایران
 • مدیر و مشاور پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت ریسک در شرکت های مختلف (شرکت کارگزاری بانک مسکن،            شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، سازمان هوافضا، شرکت ملی خدمات انفورماتیک، شرکت بیمه ملت و...)
 • برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی مدیریت ریسک در سازمان ها و صنایع مختلف
 • مترجم کتاب استاندارد مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ایزو 31000
 • ارائه سه مقاله ISI در حوزه مدیریت ریسک