صفحه نخست > رویدادها > مهندسي مجدد فرآیندها (BPR)

مهندسي مجدد فرآیندها (BPR)

   

مدت دوره: 2روز (16 ساعت)

قیمت: 4,450,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

12 - 11

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روش های بازنگري بنیادین و طراحي مجدد فرآيندها به منظور ارتقا بهره وری و پيشرفت يکپارچه سازمان
محتوای دوره:
 • مفاهيم وتعاريف BPR
 • تفاوت هاي BPR و بهبود مداوم
 • ارتباط BPR و فناوری اطلاعات
 • نتايج اجراي BPR در سازمان
 • فاکتورهاي کليدي موفقيت و شکست پروژه هاي BPR
 • مفاهيم و اصول تغيير و تحول
 • عوامل موثر در کاهش مقاومت در برابر تغيير
 • چرخه پياده سازي و پروژه هاي BPR
 • متدولوژي پياده سازي BPR
 • مطالعات موردي و كارگاه مرتبط
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي با اصول مديريت فرايندها و اندازه گيري اثربخشي و كارايي
آقای مهندس دوست حسینی مدرس دوره: آقای مهندس دوست حسینی

سوابق مدرس:

 • سر ممیز بین المللی تایید شده توسط IRCA در استانداردهای ISO 9001 و OHSAS18001و 5S
 • سابقه تدریس بیش از 400 روز آموزش در حوزه سيستم هاي مديريت و ابزارهای مدیریت
 • سابقه هدایت 250 روز ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت
 • مدیر پروژه های استقرار نظام 5S در کارخانجات بزرگ صنعتی کشور
 • سابقه مشاوره مدیریت در شرکت های معظم دولتي و خصوصي كشور از سال 1375 تا کنون