صفحه نخست > رویدادها > آشنايی با روشهای وصول مطالبات و حقوق اسناد تجاری

آشنايی با روشهای وصول مطالبات و حقوق اسناد تجاری

   

مدت دوره: 2 روز (16ساعت)

قیمت: 4,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

12 - 11

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با موازین قانونی مرتبط با اسناد تجاری به منظور به حداقل رساندن مشکلات حقوقی احتمالی در فرآیند استفاده از آنها و نیز افزایش سرعت و اقدامات اثربخش در وصول مطالبات
محتوای دوره:
 • تعريف اسناد تجاري (برات، سفته و چک) و حقوق هریک از آنها
 • شناخت مسئولیت رابطین اسناد تجاري (صادر کننده، قبول کننده، ظهرنويس و ضامن)
 • شناسايي اسناد مختلف مطالبات (عادی، تجاری و رسمی) و حقوق آنها
 • آشنايي با نحوه تنظيم دادخواست، شکوائيه و درخواست صدور اجراييه ثبتی عليه مسئولان اسناد تجاری
 • نحوه توقيف فوری (قبل از صدور دادنامه) اموال مسئولان اسناد تجاری در برابر سند تجاری پرداخت نشده
 • روش مطالبه وجه اسناد تجاری مفقود يا سرقتی از مسئولان آن با وجود عدم دسترسی به آنها
 • چگونگی نحوه بازداشت و مدت حبس مسئولان اسناد تجاري در برابر سند تجاری پرداخت نشده
 • صلاحيت مکاني مراجع حقوقی، کيفری و اجرای ثبت در رسيدگی به ادعادی مطالبه وجه اسناد تجاری
 • شناخت مسئوليت مديران شرکتها در برابر اسناد تجاری صادره توسط شرکت
 • روش جلوگيری از دريافت وجه اسناد تجاری مفقود يا سرقتی توسط دارنده بدون حسن نيت آشنايی با اقدامات اجرايي نسبت به اسناد رهنی و پيگيری عمليات اجرايی داير بر حراج، مزايده، ‌سند انتقال تمليک،‌ تخليه و تحويل ملک به شرکت
 • پرسش و پاسخ
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی با موضوع دوره
آقای سعید شکری مدرس دوره: آقای سعید شکری

سوابق مدرس:

 • کارشناس ارشد حقوق عمومی
 •  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 • مدیر حقوقی اسبق مجموعه های بزرگ تجاری و صنعتی
 • مدرس دوره های تخصصی حقوقی ،  مقررات معاملات دولتی وقراردادهای داخلی وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، شهرداری ها وشرکت های بزرگ خصوصی