صفحه نخست > مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود > اصول و روش های ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران

اصول و روش های ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران

   

مدت دوره: 2 روز (16ساعت)

قیمت: 4,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

18 - 17

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

23 - 22

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: کسب مهارت استانداردسازی نظام انتخاب تامین کننده به منظور انتخابی بهینه و بهره ور
محتوای دوره:
  • عبارات و اصطلاحات مرتبط
  • دلایل نیاز به ارزیابی و گرید بندی تامین کنندگان
  • شناسایی، ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کننده
  • گرید بندی تامین کنندگان فنی، خدماتی، بازرگانی، آموزشی، مشاوره ای و...
  • تدوین شاخص های مناسب برای ارزیابی ادواری(دوره ای)
  • معرفی تکنیک های ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران
  • انتخاب بهترین تکنیک برای سازمان منتخب
  • شاخص های ارتقای تامین کنندگان
  • تجزیه و تحلیل عوامل استمرار همکاری با تامین کنندگان

 

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی
دوره های مرتبط