صفحه نخست > رویدادها > مدیریت زنجیره تامین SCM

مدیریت زنجیره تامین SCM

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,650,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

21 - 20

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با روش های بهینه و بهنگام دریافت خدمات، مواد و محصولات قابل اطمینان با هزینه مطلوب
محتوای دوره:
  • انواع زنجيره تامين
  • ويژگي هاي زنجيره تامين موفق
  • لجستيك در زنجيره تامين
  • استراتژي هاي توزيع
  • مديريت تداركات خريد
  • مديريت كيفيت تامين كنندگان
  • مديريت روابط با تامين كنندگان
  • چالش هاي موجود در زنجيره تامين
گواهینامه صادره از: QM ACADEMY
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی
آقای مهندس حمید بهنیا مدرس دوره: آقای مهندس حمید بهنیا

سوابق مدرس: