صفحه نخست > رویدادها > تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015:1999

تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015:1999

   

مدت دوره: 3 روز(24 ساعت)

قیمت: 7,550,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با الزامات استاندارد، فرآيندهاي آموزش و نحوه استقرار سيستم مدیریت در حيطه دانش و مهارت
محتوای دوره:
  • تعاريف و مفاهيم مرتبط با آموزش 
  • مروري بر اهداف سازمان ها از اجراي آموزش و مزاياي آن
  • آموزش و سيستم هاي مديريت
  • رويکرد فرآيندي در آموزش
  • تشريح الزامات استاندارد بين المللي ISO 10015
  • تحليل و شناسايي نيازهاي آموزشي
  • برنامه ريزي موثر آموزش
  • مکانيزم هاي اجرايي، روش ها، معيارها و سازماندهي آموزش
  • ارزيابي ميزان اثر بخشي آموزش
  • مروري بر نرم افزارهاي کاربردي در آموزش
گواهینامه صادره از: QM ACADEMY
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي با سيستم هاي مديريت کيفيت و رويکرد فرآيندي
آقای دکتر سعید سپهری مدرس دوره: آقای دکتر سعید سپهری

سوابق مدرس: