صفحه نخست > رویدادها > حسابداری و تحلیل عوامل موثر بر بهای تمام شده

حسابداری و تحلیل عوامل موثر بر بهای تمام شده

   

مدت دوره: 2 روز (16ساعت)

قیمت: 4,750,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

05 - 04

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آگاهی از نحوه محاسبه هزینه بهای تمام شده محصولات به منظور تعیین یا اصلاح استراتژی های سازمان
محتوای دوره:

 

 • مقدمه و تعاریف
 • شناسایی و طبقه بندي عوامل هزينه بهای تمام شده
 • روش هاي هزينه يابي و حسابداری هزینه
 • هزينه يابي استاندارد
 • اصول کنترل عوامل هزینه
 • هزينه يابي بر مبناي فعاليت
 • الگوی توليد و تأثير آن بر روي سيستم هاي هزينه يابي
 • سیستم هزینه های سربار بر دوایر
 • هزينه يابي هدف و هزينه يابي چرخه هاي محصول
 • انبارداری کالا
 • تطبیق حساب های صنعتی با حساب های مالی
 
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با اصول حسابداری
آقای دکتر روح الله جوادی مدرس دوره: آقای دکتر روح الله جوادی

سوابق مدرس: