صفحه نخست > رویدادها > مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,400,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

04 - 03

اسفند

-

   
هدف برگزاری: دستیابی به راه‌های سریع، ساده، کوتاه و سیستمی مدیریت و دسترسی به انواع اطلاعات
محتوای دوره:
 • آشنایی با مفاهیم پایه مدیریت اسناد، دبیرخانه و اتوماسیون اداری
 • بررسی نقش بایگانی و جایگاه مهم مدیریت امور اسناد در سازمان
 • آشنایی با انواع سند، مدرک، نامه، گزارش و...
 • بررسی ساختاری گروه‌بندی Grouping و دسترسی به اسناد
 • بایگانی متمرکز و پراکنده و ضرورت کاربرد هر یک از آن ها
 • تشخیص اوراق زائد و پرونده‌های قابل امحاء و چابک‌سازی سیستم بایگانی
 • نگارش دستورالعمل برای امحای اسناد و اوراق زائد
 • آشنایی با روش‌های بایگانی مدرن برای افزایش سرعت و سهولت
 • استفاده از شیوه‌های کدگذاری(Coding)  و چیدمان اصولی
 • ساختن فرم‌های ورود اطلاعات، مرتب‌سازی افزایشی و کاهشی
 • آشنایی با مزایای بایگانی مکانیزه و ساختن فایل بایگانی
 • افزایش سرعت و مهارت در انتقال و بازیابی انواع اسناد و مدارک به متقاضیان با استفاده از مرتب‌سازی Sorting و فیلتر نمودن Filtering انواع رکوردهای اطلاعاتی
 • استفاده از جداول محوری برای آمارهای بایگانی Pivot table
 • آشنایی با نقش و جایگاه نرم‌افزارهای پایگاه داده ((Data base در مکانیزاسیون انواع کارهای اداری
 • کارگاه آموزشی برای ساختن فایل و تبادل اطلاعات بایگانی

 

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی و علاقمندی شخصی
آقای رضا نیری مدرس دوره: آقای رضا نیری

سوابق مدرس: