صفحه نخست > رویدادها > مدیریت برنامه ريزي و كنترل پروژه

مدیریت برنامه ريزي و كنترل پروژه

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 4,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

06 - 05

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با روش های کارا و اثربخش در برنامه ريزي و كنترل پروژه
محتوای دوره:
  • مفاهيم مديريت پروژه
  • جايگاه برنامه ريزي و كنترل در مديريت پروژه
  • فرآيندهاي برنامه ريزي در مديريت پروژه
  • برنامه ريزي شبكه اي و انواع مدلهاي برنامه ريزي پروژه
  • شناسايي روش هاي برآورد زمان و هزينه ها
  • استراتژي ها و روش هاي تعيين مراحل شكست كار
  • مدل هاي تخصيص و تسطيح منابع
  • مفاهيم كنترل پروژه
  • مديريت گزارشات و ارتباطات در پروژه ها
  • آشنايي با نرم افزارهای کاربردی در برنامه ريزي و كنترل پروژه

 

گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با مفاهیم مدیریت و ارتباط شغلی با موضوع دوره
آقای مهندس بابک گلپریان مدرس دوره: آقای مهندس بابک گلپریان

سوابق مدرس: