صفحه نخست > رویدادها > روابط عمومی نوین

روابط عمومی نوین

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 4,800,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

04 - 03

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: - آشنايي با روش هاي برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و بهبود عملکرد روابط عمومي
محتوای دوره:
 • آشنايي با شرح وظايف روابط عمومي
 • وظایف یک مدیر روابط عمومی نسبت به مدیر ارشد، کارکنان سازمان و مردم
 • سازمان روابط عمومی
 • عناصر راهبردی در روابط عمومی
 • ارتباط شناسی و برنامه‌ریزی برای روابط عمومی
 • مخاطب شناسی و مدیریت افکار
 • مدیریت جریان سازی و عملیات روانی
 • اصول تنظیم و نشر خبر و گزارش خبري
 • روابط عمومي و تبليغات
 • تحلیل رسانه
 • شناخت و اصول آگهي ها در رسانه ها
 • روابط عمومي الكترونيكي و اينترنتي
 • بهسازي منابع انساني در روابط عمومي
 • پژوهش در روابط عمومي
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی
آقای دکتر مهدی مومنی مدرس دوره: آقای دکتر مهدی مومنی

سوابق مدرس: