صفحه نخست > رویدادها > اصول مديريت و سرپرستي

اصول مديريت و سرپرستي

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 4,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

11 - 10

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با شيوه هاي نوين و بهینه اداره کارکنان و توسعه عملکرد آن ها
محتوای دوره:
 • مروري بر مفاهيم مديريت و سرپرستي
 • مکاتب مختلف مديريت و سرپرستي
 • هدايت و رهبري نيروي انساني
 • برنامه ريزي عملياتي
 • شيوه هاي نوین سازماندهي
 • اصول نظارت و کنترل
 • ارزيابي عملکرد کارکنان
 • ايجاد انگيزش در كاركنان
 • اصول برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • خلاقيت و نوآوري
 • آموزش، توانمند سازی و نظام پیشرفت كاركنان
 • انضباط مؤثر در سازمان
 • مديريت كاركنان مشکل ساز
 • بهداشت و ايمني كاركنان
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی
آقای دکتر محمد علی نعمتی مدرس دوره: آقای دکتر محمد علی نعمتی

سوابق مدرس: