صفحه نخست > رویدادها > آشنایی با الزامات چهارده گانه پژو-سیتروئن (QIP)

آشنایی با الزامات چهارده گانه پژو-سیتروئن (QIP)

   

مدت دوره: 3 روز (24 ساعت)

قیمت: 7,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

26 - 24

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با الزامات مشترک گروه PSA و GM به گونه اي که ضمن شناخت دوازده ماده‌ آموزشی و دو مجموعه پرسش‌ چک ‌ لیست QIP، امکان ارزیابی سازمان خود در برابر انتظارات ممیزی‌های NSA با رعایت مصادیق معتبر الزامات IATF16949 فراهم گردد
محتوای دوره:
 
 • معرفی QIP و ممیزی‌های NSA
 • راهبرد و مدیریت سازمان (Corporate Management and Strategy)*
 • واکنش سریع (Fast Response)
 • کنترل محصول نامنطبق (Control of Nonconforming Product)
 • ایستگاه تصدیق و تصدیق خطاناپذیرسازی (Verification Station & Error Proof Verification)
 • کار استاندارد (Standardized Work)
 • آموزش (Training)
 • ممیزی‌های چند لایه‌ی فرآیند (Layered Process Audit & Skills Management)
 • کاهش ریسک (Risk Reduction)
 • کنترل آلودگی (Contamination Control)
 • مدیریت تغییر (Managing Change)
 • نگه‌داری (Maintenance)
 • مدیریت جریان مواد و ساخت (Manufacturing & Material Flow Management)
 • لجستیک بیرونی (External Logistic)
 • کنترل فرآیندها و قطعات (Part and Process Control)*
 • نکات مهم برای خودارزیابی NSA
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي با الزامات IATF 16949:2016
آقای مهندس مجتبی موسوی مدرس دوره: آقای مهندس مجتبی موسوی

سوابق مدرس: