صفحه نخست > رویدادها > مهندسي مجدد فرآیندها (BPR)

مهندسي مجدد فرآیندها (BPR)

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 4,800,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

24 - 23

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روش های بازنگري بنیادین و طراحي مجدد فرآيندها به منظور ارتقا بهره وری و پيشرفت يکپارچه سازمان
محتوای دوره:
  • مفاهيم وتعاريف BPR
  • تفاوت هاي BPR و بهبود مداوم
  • ارتباط BPR و فناوری اطلاعات
  • نتايج اجراي BPR در سازمان
  • فاکتورهاي کليدي موفقيت و شکست پروژه هاي BPR
  • مفاهيم و اصول تغيير و تحول
  • عوامل موثر در کاهش مقاومت در برابر تغيير
  • چرخه پياده سازي و پروژه هاي BPR
  • متدولوژي پياده سازي
  • مطالعات موردي و كارگاه مرتبط BPR

 

گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي با اصول مديريت فرايندها و اندازه گيري اثربخشي و كارايي
آقای مهندس محسن دوست حسینی مدرس دوره: آقای مهندس محسن دوست حسینی

سوابق مدرس: