صفحه نخست > رویدادها > مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 4,800,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

17 - 16

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:  آشنايي با آداب صحيح رفتار و ارتباط در سازمان با تاکید بر همسو سازی علایق سازمان و کارکنان
محتوای دوره:
  • تعریف مديريت رفتار
  • ماهيت رفتار انسان در سازمان
  • الگوهای ارتباط در سازمان
  • تئوري هاي شخصيت و ارتباط آنها با رفتارسازماني
  • انواع مدل های رفتار سازمانی و مواقع کاربرد آنها

-استبدادی

-مراقبتی

-حمایتی

-مشارکتی

  • تغييرات و راهبردهاي رفتاری مناسب آن
  • رفتار موفقيت آميز و رفتار اثر بخش
  • مدیریت سیستم های اجتماعی و فرهنگی غالب در سازمان
  • بهبود کیفیت عمر کاری

 

گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر حسین شیخ الاسلامی مدرس دوره: آقای دکتر حسین شیخ الاسلامی

سوابق مدرس: