صفحه نخست > رویدادها > سیستم سفارشات کالا و کنترل موجودی انبارها

سیستم سفارشات کالا و کنترل موجودی انبارها

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,650,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

07 - 06

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: کسب مهارت مدیریت سیستم های کنترل موجودی و سفارشات کالا به منظور افزایش بهره وری و پیشگیری از ایجاد اختلال در فرآیندهای تولیدی و خدماتی سازمان
محتوای دوره:
 • اهداف کلی برنامه ریزی و کنترل موجودیهای انبار
 •  اهمیت موجودیها و علل نگهداری آن
 •  جایگاه کنترل موجودی ها در سازمان
 • انواع موجودی ها و بررسی دوره گردش آنها در یک محیط تولیدی (بررسی روند تغییرات مصرف کالا)
 •  انواع مدلهای شناخته شده در موجودی و کنترل آن در انبارهای صنعتی و نیمه صنعتی
 • انواع سیستمهای سفارش دهی کالا - کنترلهای کمی وکیفی موجودی انبارها
 • کنترل فرم ها و گردش اطلاعاتی آنها در سیستم انبار
 •  شاخص های برنامه ریزی مواد و کالا (تحلیل و بررسی زنجیره تامین مواد و کالا در سیستم سفارشات و کنترل موجودی ها)
 •  انواع روش های کنترل موجودیهای انبار
 •  نحوه چیدمان و طبقه بندی اقلام و کالا
 •  هزینه های موجودی و ارتباط آن با سیاست های کنترل موجودی (مدیریت هزینه)
 •  نحوه برنامه ریزی جهت سفارش کالا و اقلام واحدهای تولیدی و صنعتی
 •  تحلیل برنامه ریزی و سفارشات کالا براساس حداقل وحداکثر موجودی (طبق نمودار کالا )
 • نحوه ارزیابی و تامین منابع
 • نقش QC در کنترل موجودی انبارها
 • اصول و تکنیکهای پیش بینی کالا
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: علاقه شخصی، ارتباط شغلی
آقای علیرضا قوامی مدرس دوره: آقای علیرضا قوامی

سوابق مدرس: