صفحه نخست > رویدادها > طرح طبقه بندی مشاغل-کارراهه شغلی با تاکید بر آخرین اصلاحیه نظام طبقه بندی

طرح طبقه بندی مشاغل-کارراهه شغلی با تاکید بر آخرین اصلاحیه نظام طبقه بندی

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

03 - 02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با موارد و مسايل اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل و آگاهي از تعهدات و مسئوليت‌هاي كارفرما بر اساس قانون كار
محتوای دوره:
  • كليات طرح طبقه بندي مشاغل (تعاريف، اصطلاحات، فوايد و الزامات قانونی در خصوص این طرح)
  • تشريح و توجيه مقررات حاكم بر طبقه بندي مشاغل با توجه به ضوابط بازنگري شده
  • بررسي نظام جدید و اصلاح شده ارزيابي مشاغل و مقايسه آن با نظام قدیم ارزيابي مشاغل
  • مراحل تهيه و تدوین طرحهاي طبقه بندي مشاغل
  • آشنايي با دستورالعمل هاي اجرايي طرح هاي طبقه بندي مشاغل براساس آخرين اصلاحات و تغييرات
  • تغييرات شغلي، ارتقا كاركنان و ضوابط مربوط به پست و شغل
  • محاسبات مزد و پرداخت ها براساس ضوابط و دستورالعمل هاي جديد و تجديد نظر شده
  • مقررات ناظر بر انواع قراردادهاي كار، آثار مترتب بر تعليق قرارداد كار، موارد خاتمه و انحلال قرارداد كار
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی و آشنایی عمومی با قوانین کار
آقای محمد حسین قشقایی مدرس دوره: آقای محمد حسین قشقایی

سوابق مدرس: