صفحه نخست > رویدادها > ابعاد حقوقی قراردادهای پیمانکاری

ابعاد حقوقی قراردادهای پیمانکاری

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

02 - 01

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با اسلوب صحیح انعقاد پیمان با هدف به حداقل رساندن اختلافات و پیشبرد بهره ور پروژه ها
محتوای دوره:
 • کلیات، تعاریف و مفاهیم
 • نحوه برگزاری مناقصه (روش ها و مراحل) وانتخاب پیمانکار
 • انواع قراردادهای پیمانکاری و صنعتی
 • بررسی تاییدات و تعهدات پیمانکار
 • بررسی اختیارات وتعهدات کارفرما
 • انواع تضمین ها در پیمان
 • نحوه پرداختها در قرارداد
 • نحوه و تشریفات تحویل موقت کار
 • نحوه وتشریفات تحویل قطعی کار
 • پیمان و ملحقات آن
 • تعلیق، انحلال و بطلان پیمان
 • جریمه تاخیر و خسارات در پیمان
 • حل فصل اختلافات پیمان
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی و آشنایی عمومی با مسائل حقوقی و مالی
آقای دکتر مسعود منشدی مدرس دوره: آقای دکتر مسعود منشدی

سوابق مدرس: