صفحه نخست > رویدادها > اصول و روش های ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران

اصول و روش های ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: کسب مهارت استانداردسازی نظام انتخاب تامین کننده به منظور انتخابی بهینه و بهره ور
محتوای دوره:
  • عبارات و اصطلاحات مرتبط
  • دلایل نیاز به ارزیابی و گرید بندی تامین کنندگان
  • شناسایی، ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کننده
  • گرید بندی تامین کنندگان فنی، خدماتی، بازرگانی، آموزشی، مشاوره ای و...
  • تدوین شاخص های مناسب برای ارزیابی ادواری(دوره ای)
  • معرفی تکنیک های ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران
  • انتخاب بهترین تکنیک برای سازمان منتخب
  • شاخص های ارتقای تامین کنندگان
  • تجزیه و تحلیل عوامل استمرار همکاری با تامین کنندگان
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس حمید بهنیا مدرس دوره: آقای مهندس حمید بهنیا

سوابق مدرس: