صفحه نخست > رویدادها > انبارداری صنعتی(مديريـت انبـارهــا)

انبارداری صنعتی(مديريـت انبـارهــا)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,650,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

30 - 29

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت سیستم انبار و اصول اجرایی و بهره ور عملیات انبارداری
محتوای دوره:
  • تعاریف، مفاهیم و اهداف انبارداري و ذخيره سازي
  • شناسایی و دسته بندی انواع انبارها
  • طبقه بندی و کدگذاری انبار
  • برنامه ريزي استفاده صحيح از فضای انبار (قفسه بندي، چیدمان، آدرس دهی کالا و سازماندهي بهینه انبار)
  • مدیریت سیستم کنترل موجودی
  • روش هاي كنترل مقداري در انبار FIFO- 2BIN- A.B.C
  • انبارگرداني و بهبود فرآيند آن از طريق تحليل مغايرت ها
  • روش هاي كنترل و بازرسي انبار(انبارگرداني مستمر)
  • ارتقاء سيستم نرم افزاري از طريق طراحي انواع گزارشات مورد نياز
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی و علاقمندی به موضوع
آقای علیرضا قوامی مدرس دوره: آقای علیرضا قوامی

سوابق مدرس: