صفحه نخست > رویدادها > مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

04 - 03

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: بررسي مفاهيم و تشريح انواع روش هاي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري، بکارگيري CRM در راستاي رسيدن به وفاداري مشتري و کسب حداکثر سود در طول دوره حيات مشتري.
محتوای دوره:
 • تاريخچه CRM
 • تشريح مفاهيم  و اصول مديريت ارتباط با مشتري
 • مزايای  استفاده از CRM
 • سلسله مراتب نيازهاي مشتري
 • سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري
 • ديدگاه هاي مختلف در ارتباط با CRM
 • مديريت چرخه حيات مشتري
 • مدیریت ایجاد وفاداری در مشتریان
 • تجزيه و تحليل نیازها و  خواسته های مشتری
 • متدولوژي پياده سازي و بکارگيري CRM
 • ابعاد فنیCRM  
 • اجرای موفقیت آمیز CRM و اشتباهات متداول در پیاده سازی
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي با سيستم هاي مديريت کيفيت ،آشنايي متوسط با زبان انگليسي
آقای مهندس امیر احمدی مدرس دوره: آقای مهندس امیر احمدی

سوابق مدرس: