صفحه نخست > رویدادها > نظام آراستگی محیط کار 5S

نظام آراستگی محیط کار 5S

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,400,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

21

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: تربيت مميز و ارزيابي نظام طرح ریزی، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5S
محتوای دوره:
  • تشریح اصول و مفاهیم 5S
  • جایگاه 5S در استانداردهای ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 و مدل تعالی EFQM
  • تشریح اصول و مفاهیم ارزیابی و تفاوت با ممیزی
  • معرفی چک لیست ارزیابی 5S
  • مرور رفتار حرفه ای یک ارزیاب
  • نکات مورد توجه در گزارش ارزیابی

 

گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس بهزاد حدادی مدرس دوره: آقای مهندس بهزاد حدادی

سوابق مدرس: