صفحه نخست > رویدادها > اصول تهیه و تدوین و مسائل حقوقی قراردادها

اصول تهیه و تدوین و مسائل حقوقی قراردادها

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

16 - 15

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با شرایط و اصول اساسی تنظیم قراردادها به منظور به حداقل رساندن موارد اختلاف و پیگیری های حقوقی
محتوای دوره:
 • تعريف قرارداد و انواع آن
 • شرايط اساسي براي صحت قرارداد
 • شکل، اسناد و مدارک قراردادها
 • طرفين، موضوع و مدت قرارداد
 • مبلغ قرارداد و چگونگي پرداخت آن
 • ضمانت نامه و بيمه در قرارداد
 • رعايت اصول فني مطابق با استانداردها در قرارداد
 • تضامين قرارداد و نحوه آزاد سازی آنها
 • قوانين مختلف حاكم بر قراردادها (قانون مدني، قانون كار، شرايط عمومي پيمان، قانون تجارت)
 • تغيير قوانين، شرایط و يا افزايش هزينه در قرارداد
 • حوادث قهري و غيرمترقبه (فورس ماژور)
 • شرایط و اصول فسخ قرارداد
 • مواردي خاص  قراردادهاي دولتي، خصوصي و خارجي
 • آسيب شناسي انواع قراردادها
 • احراز و مواجهه با عدم توان مالي طرف قرارداد
 • نحوه حل اختلافات
 • قانون و دادگاه حاكم بر قرارداد
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر مسعود منشدی مدرس دوره: آقای دکتر مسعود منشدی

سوابق مدرس: