صفحه نخست > رویدادها > مدیریت هدفمند جلسات و مذاکرات فروش

مدیریت هدفمند جلسات و مذاکرات فروش

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

30

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: دستیابی به مهارت های لازم برای رسیدن به اهداف جلسات تجاری و فروش
محتوای دوره:
 • اهميت مديريت زمان در فرآيند جلسات
 • هدف و هدف گذاري در جلسات
 • اولويت بندي امور
 • تفويض اختيار و تقسیم وظایف و موضوع در جلسات
 • تمهيدات پيش از برگزاري جلسه
 • تعيين اركان جلسه
 • دستور جلسه
 • زمان و مکان جلسه
 • هنر مذاكره در مديريت جلسات فروش
 • طرح و چارچوب گفتگوها
 • نتیجه گیری شفاف و تكليف جلسه بعدي
 • صورت جلسه
 • تمهيدات پس از برگزاري جلسه و مذاكره
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس فرشید باقری مدرس دوره: آقای مهندس فرشید باقری

سوابق مدرس: