صفحه نخست > رویدادها > اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاری

اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاری

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,100,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

26 - 25

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: دستیابی به مهارت های لازم برای رسیدن به اهداف مذاکره با به حداقل رساندن امتیازات داده شده و نیز بهره مندی از روش کاربردی موفقیت در جلسات
محتوای دوره:
 

 

  • انواع مذاکره
  • مراحل یک مذاکره موفق
  • تکنیک های مذاکره اصولی و حرفه ای
  • تیپ های شخصیتی مذاکره کنندگان
  • تست شخصیت مذاکره کننده (در محل کلاس)
  • نقش های مختلف در تیم مذاکره
  • آداب مذاکره
  • دام ها، حیله ها و ترفند های مذاکره
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر جواد موسوی مدرس دوره: آقای دکتر جواد موسوی

سوابق مدرس: