صفحه نخست > رویدادها > کنترل فرآیند آماری SPC

کنترل فرآیند آماری SPC

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,700,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

03 - 02

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: يادگيري تكنيك‌هاي كنترل آماري در فرآيندهاي سازمان و كاربرد آنها در استاندارهاي سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001 & ISO/TS 16949)
محتوای دوره:
  • تعاریف و مفاهیم
  • معرفي انواع بازرسي‌هــا و جايگاه آنها در SPC
  • شناخت و کاربرد ابزارهاي آماري در SPC
  • علل بروز عيوب در يك فرآيند و تشريح مفهوم نوسان
  • هفت ابزار آماري و نمودارهاي كنترلي
  • نحوه تفسير نمودارهاي كنترلي و مفاهيم قابليت فرآيند
  • ارائه دستورالعمل استقرار و بكارگيري SPC در فرآيندهاي سازمان
  • آشنايي با نرم‌افزارهاي آماري مرتبط
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي با اصول کنترل کيفيت
آقای مهندس حسین زینل مدرس دوره: آقای مهندس حسین زینل

سوابق مدرس: