صفحه نخست > رویدادها > مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در شرکت های پخش

مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در شرکت های پخش

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

01

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: کسب توانایی ایجاد یک فرایند بهره ور در نظام مدیریت فروش و توزیع شرکت های پخش
محتوای دوره:
 • تعاریف و مفاهیم
 • تحقیقات بازار یا بازارکاوی
 • انواع سیستم فروش
 • ارتباطات سیستمی و سازماندهی فروش و توزیع
 • مدیریت تیم فروش در شرکت های پخش
 • برنامه ریزی فروش و کانال های توزیع
 • فرصت بازاریابی و روش های ایجاد یا خلق فرصت در شرکت های توزیع و پخش
 • مدیریت  GEMBAدر فروش
 • تکنیكSMART در بازاریابی و فروش
 • تکنیك NLPدر برنامه ریزی بازاریابی و فروش شرکت های پخش
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با اصول اولیه بازازیابی
آقای مهندس فرشید باقری مدرس دوره: آقای مهندس فرشید باقری

سوابق مدرس:

 • كارشناسي مهندسی صنایع- دانشگاه آزاد اسلامی
 • كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی (گرایش بازاریابی استراتژیک)- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رئیس مطالعات استراتژیک و سرپرست خدمات مشتریان  شرکت فروشگاه­های زنجیره­ای رفاه
 • مشاور سیستم های بازاریابی و فروش در  شرکت های دولتی و خصوصی متعدد
 • کارشناس ارشد بازرگانی شرکت تامین نیرو
 • سابقه ارائه بیش از 1000 ساعت آموزش به شرکت ها و مراکز آموزشی متعدد