صفحه نخست > رویدادها > مقررات صدور مجوز انجام کار Work permit to

مقررات صدور مجوز انجام کار Work permit to

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,400,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

01

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با فرآیند بررسی میزان اطمینان از انجام ایمن کار
محتوای دوره:
  • آشنایی با طبقه بندی مناطق خطرناک
  • طریقه تکمیل
  • روشهای کاهش فشار، از سرویس خارج نمودن
  • بررسی وشعیت موجود و تعیین نیازسنجی
  • ارزیابی و مشخص نمودن وسایل استحفاظی به تناسب نوع کار
  • تعیین نیاز به دستگاههای کنترل آلودگی هوا، جمع آوری فاضلاب و پسماندهای تولیدی
  • نظارت حین انجام کار
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: علاقمندی به موضوع دوره و ارتباط شغلی
آقای مهندس رضا عرب عامری مدرس دوره: آقای مهندس رضا عرب عامری

سوابق مدرس: