صفحه نخست > رویدادها > کار استاندارد(Standard Work) مبتنی بر الزامات خاص پژو-سیتروئن و IATF 16949:2016

کار استاندارد(Standard Work) مبتنی بر الزامات خاص پژو-سیتروئن و IATF 16949:2016

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,650,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

01

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: ارتقا دانش و مهارت فراگيران در زمينه طرح‌ریزی، تدوین، انتقال و ارزیابی اثربخشی دستورالعمل‌های کار استاندارد به گونه اي است كه پس از گذراندن اين دوره قادر خواهيد بود ضمن بهره‌مندی از مزایای قابل توجه دستورالعمل‌های کار استاندارد برای ایجاد ارزش افزوده، الزامات استاندارد بین‌المللی IATF 16949 و الزامات خاص مشتریان را برآورده سازید
محتوای دوره:
 • معرفی دستورالعمل‌های کار استانداد 
 • دستورالعمل‌های کار استاندارد در استاندارد IATF 16949 و الزامات خاص مشتریان
 • توسعه‌ی الزامات ایمنی و بهداشت شغلی، و مهندسی فاکتورهای انسانی
 • کاربرگ‌های استاندارد عملیّات (SOS)، عناصر شغل (JES) و سایر کاربرگ‌های پایه
 • توسعه‌ی الزامات لجستیکی در دامنه‌ی دستورالعمل‌های کار استاندارد
 • توسعه‌ی برنامه‌های کنترل پویا (ویرایش اُپراتور) و مدیریت ریسک
 • توسعه‌ی الزامات نگه‌داری بهره‌ور جامع در دامنه‌ی دستورالعمل‌های کار استاندارد
 • تدوین دستورالعمل‌های کار استاندارد و انتقال آنها در ایستگاه‌های عملیّاتی
 • تنظیم، راه‌اندازی و اجرای فرآیندها مبتنی بر دستورالعمل‌های کار استاندارد  
 • ارزیابی اثربخشی دستورالعمل‌های کار استاندارد و ممیزی‌های چندلایه‌ی فرآیند (LPA)
 • به‌روز-آوری دستورالعمل‌های کار استاندارد
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: شنایی با استاندارد IATF 16949:2016
آقای مهندس مجتبی موسوی مدرس دوره: آقای مهندس مجتبی موسوی

سوابق مدرس: