صفحه نخست > رویدادها > تربیت ممیز داخلی IATF 16949:2016

تربیت ممیز داخلی IATF 16949:2016

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

27 - 26

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با اجزاء و عناصر مورد نياز جهت طرح ريزی، اجرا و پايش موثر "ممیزی داخلی" استاندارد سيستم مديريت كيفيت در زنجيره صنعت خودرو IATF 16949:2016
محتوای دوره:
  • مروری بر الزامات استاندارد IATF 16949:2016
  • معرفی "درخت دانش و مهارت" های مورد نیاز برای یك ممیز داخلی
  • رویكرد فرآیندی و تفكر مبتنی بر ریسك و مراحل مدیریت ریسكها و فرصتهای سازمانی
  • معرفی الزامات خاص مشتریان و تشریح اهم آنها و مروری بر الزامات IATF 16949:2016
  • مروری بر مفاهیم ابزارهای اصلی (SPC, MSA, FMEA) و معرفی نكات مهم در استفاده از آنها
  • تشریح نكات اصلی نظامنامه SPC
  • تشریح نكات اصلی نظامنامه MSA
  • تشریح نكات اصلی نظامنامه FMEA
  • مفاهیم مهم و شیوه انجام ممیزی داخلی اثربخش (بر اساس نكات ISO 19011)
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس غلامرضا عظیمی مدرس دوره: آقای مهندس غلامرضا عظیمی

سوابق مدرس: