صفحه نخست > رویدادها > مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادات

مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادات

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

29 - 28

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با تکنيک هاي مختلف مديريت مشارکتي، تمرکز بر روي نظام پيشنهادها در راستاي بکارگيري و استفاده از تجارب و دانش افراد، گروه ها، مشتریان، کارکنان و خانواده آنها.
محتوای دوره:
 • آشنايي با مفهوم مشارکت  وابعاد نظام مشارکت
 • زنجيره نوين سوددهي در سازمانها
 • ابعاد تصميم گيري مشارکتي
 • پيش نياز هاي مديريت مشارکتي
 • تکنيک هاي مديريت مشارکتي
 • تنوع نقش ها در مديريت مشارکتي
 • ويژگي هاي سازمان مشارکت جو
 • سيستم مديريتي غازها
 • فلسفه نظام  پيشنهادها
 • تاريخچه نظام  پيشنهادها
 • تفکر خلاق و ايده پردازي در سازمان
 • آشنايي با مراحل اجرايي نظام  پيشنهادها ( شيوه تدوين دستورالعمل و فرم هاي مرتبط )
 • نحوه مقابله با برخي از مشکلات اجرائي
 • ارائه و تشريح عملکرد نمونه هاي موفق 
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي مقدماتي با فنون بهبود مديريت
آقای دکتر محمد علی نعمتی مدرس دوره: آقای دکتر محمد علی نعمتی

سوابق مدرس: