صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی ISO 29990:2010

تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی ISO 29990:2010

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,550,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

27 - 26

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: معرفی استاندارد ویژه ادارات، مراکز و موسسات ارائه خدمات آموزشی و واحدهای آموزش موسسات تولیدی و خدماتی و آشنا سازی مخاطبان با تفاوت ها و مزایای استاندارد مذکور با استاندارد ISO10015:1999
محتوای دوره:
 • حوزه کاربرد استاندارد و مزیت های اخذ گواهینامه آن
 • مقایسه استاندارد ISO29990 با استاندارد ISO10015
 • دلایل تاکید بر Learning  بجای Training  در استاندارد ISO29990
 • تعیین نیازهای آموزشی/ یادگیری در موسسات ارائه کننده خدمات آموزشی(LSPs)
 • الزامات مرتبط با طراحی خدمات آموزشی
 • الزامات مرتبط با ارائه خدمات آموزشی/یادگیری  توسط LSPs
 • نیازمندی های پایش ارائه خدمات آموزشی/یادگیری
 • ارزیابی نتایج ارائه خدمات
 • نظام مدیریت ارائه خدمات آموزشی و الزامات آن
 • آیا موسسات تولیدی و خدماتی برای واحدهای آموزش خود می توانند گواهینامه استاندارد ISO29990 را دریافت کننده
 • برنامه ریزی و اجرای پروژه های طراحی و استقرار نظام مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO29990
 • نکاتی پیرامون تهیه طرح های تجاری برای واحدها و مراکز آموزشی
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر هومن دوستی مدرس دوره: آقای دکتر هومن دوستی

سوابق مدرس: