صفحه نخست > رویدادها > روش های ایجاد انگیزش و ارتقا روحیه کارکنان

روش های ایجاد انگیزش و ارتقا روحیه کارکنان

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,450,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

25

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی مدیران با روش های برانگیختن کارکنان در جهت ایجاد شادابی و کنترل زمینه های بروز نارضایتی
محتوای دوره:
  • تعریف انگیزش و چرایی نیاز به آن در سازمان
  • شناخت پنج وجه اصلی شخصیت افراد در سازمان
  • بررسی روشهای گوناگون ایجاد انگیزش در کارکنان
  • انگیزش های درونی و بیرونی و ارتباط آن با اهداف سازمانی
  • وظیفه، مسئولیت، اختیار و قدرت در سازمان
  • ارتقا بهداشت روانی و روحیه پویا
  • چگونگی ایجاد تفاهم و درک متقابل مدیریت و کارکنان
  • چگونگی ایجاد رضایت شغلی در کارکنان
  • ارزیابی میزان انگیزه کارکنان
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر حسین یوسفی مدرس دوره: آقای دکتر حسین یوسفی

سوابق مدرس: