صفحه نخست > رویدادها > مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنعت

مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنعت

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,600,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

06

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با اصول بهینه سازی مصرف انرزی الکتریکی در صنایع با هدف کاهش تا 30 درصدی تلفات و کنترل هزینه ها
محتوای دوره:
 • محاسبات تلفات در شبکه های برق
 • انتخاب کابل ها به منظور کاهش مصرف
 • استفاده از کلیدهای اتوماتیک به منظور کاهش مصرف
 • تغییر آرایش شبکه به منظور کاهش مصرف برق
 • استفاده از خازنها برای کاهش مصرف برق
 • تغییر تب ترانسفوماتورماتورها به منظور کاهش مصرف
 • استفاده از درایوها جهت کاهش مصرف موتورهای الکتریکی
 • تست های اندازه گیری تلفات درشبکه های برق
 • تحلیل روشهای بهینه سازی در کنترل انرژی الکتریکی
 • اصلاح و بهبود کیفیت توان مصرفی Power quality
 • ارزیابی کاهش تلفات انرژی
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس احمدرضا سجادی مدرس دوره: آقای مهندس احمدرضا سجادی

سوابق مدرس: