صفحه نخست > رویدادها > مهارت های انتظامات و حراست (حفاظت فیزیکی)

مهارت های انتظامات و حراست (حفاظت فیزیکی)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,750,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

28 - 27

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي پرسنل انتظامات با چارچوب رفتار حرفه اي جهت ارتقا امنيت و آرامش سازمان
محتوای دوره:
 • اهميت و ضرورت حفاظت فيزيكي در سازمان ها
 • شرح وظايف انتظامات
 • حفاظت پیرامونی یا حفاظت فیزیکی
 • آسيب ها و تهديدهای نگهبانی و حراست
 • مهارت های حرفه ای کارکنان انتظامات و حراست
 • اصول نگهباني و مراقبت
 • كنترل عبور و مرور
 • انواع بازرسي و مراقبت
 • اصول گشت زني
 • افراد مظنون ونحوه برخورد باآنان
 • مشاهده و گزارش نویسی
 • مانیتورینگ سیستم های حفاظتی و مکانیزه
 • واکنش اضطراری و مدیریت حوادث
 • اخلاق نگهباني و عوامل موثر در اقتدار
 • امانت داري و سلامت رفتاري
 • مهارت های مشتری مداری، حسن برخورد، احترام و جذب
 • بهداشت روانی و مدیریت استرس
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر محمد علی جبار پور مدرس دوره: آقای دکتر محمد علی جبار پور

سوابق مدرس: