صفحه نخست > رویدادها > مهندسی فروش

مهندسی فروش

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,300,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

18 - 17

اسفند

-

   
هدف برگزاری: ایجاد یک فرایند ساختار یافته در نظام مدیریت فروش سازمان
محتوای دوره:
  • بررسی اهمیت مهندسی فروش و جایگاه آن در سازمان
  • سبد محصولات و خصوصیات آن ها
  • آشنایی با انواع مشتری و الگوی تصمیم گیری فردی و گروهی (سازمانی) مشتریان
  • فرآیند فروش ساخت یافته
  • برنامه ريزي و ساماندهي نيروهاي فروش
  • كاربرد ارتباطات در فروش
  • مدیریت ایرادات و اعتراضات مشتری
  • استراتژی های قیمت گذاری
  • روش های پیش بینی فروش در شرایط مختلف
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر سید جواد موسوی مدرس دوره: آقای دکتر سید جواد موسوی

سوابق مدرس: