صفحه نخست > رویدادها > تكنيك هاي نيازسنجي ، برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان

تكنيك هاي نيازسنجي ، برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 6,150,000 ريال

   
   

فروردین

28 - 27

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با فرايندهاي آموزش در حيطه دانش و نگرش
محتوای دوره:

 

 
  • ضرورت و اهميت آموزش هاي سازماني
  • آشنايي با انواع استانداردهاي بين المللي در زمينه آموزش هاي سازماني
  • متدولوژي هاي نيازسنجي آموزشي (تحليل شغل،ديكوم،PS و ...)
  • شيوه هاي طراحي و برنامه ريزي آموزشي
  • نقش اجراي موثر آموزش هاي سازماني در اثربخشي برنامه هاي آموزشي
  • تكنيك هاي طراحي نظام ارزشيابي و اثربخشي دوره هاي آموزشي
  • مانيتورينگ و پايش فرايند هاي آموزشي
  • نكات كليدي در مميزي داخلي فرايندهاي آموزشي
  • كارگاه آموزشي بر اساس محتواي ارائه شده
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر هومن دوستی مدرس دوره: آقای دکتر هومن دوستی

سوابق مدرس: