صفحه نخست > رویدادها > مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها (BSC)

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها (BSC)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,750,000 ريال

   
   

فروردین

27 - 26

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و متدولوژی کارت امتيازي متوازن جهت جاري سازي موثر و ارزیابی اجرای استراتژي ها درکلیه سطوح سازمان
محتوای دوره:
  • مفاهيم و روند تكاملي مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
  • رويكردها و متدولوژي برنامه ريزي استراتژيك
  • رويكرد توصيفي و متدولوژي ابداعي براي تحقق فرصت هاي سازمان
  • الگوها و متدولوژي ترسيم چشم انداز سازمان
  • تحليل محيط و حوزه هاي فرصت بر مبناي رويكرد جستجوي فرصت ها و عوامل محيطي موثر
  • روش تحليل عوامل كليدي موفقيت در حوزه هاي فرصت KFS و تحليل گلوگاه CSF
  • مدل كارت امتيازي متوازن، روش ترسيم نقشه استراتژي و تسري استراتژي به سطوح عملياتي (روش BSC)
  • رويكردها و روش هاي تحليل شايستگي های بنيادين (Core Competencies )
  • رويكردها و روش هاي مديريت عملكردها و باز نگري استراتژي ها
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس مجید احمدی مدرس دوره: آقای مهندس مجید احمدی

سوابق مدرس: