صفحه نخست > رویدادها > کنترل فرآیند آماری SPC

کنترل فرآیند آماری SPC

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,380,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

04

خرداد

-

تیر

-

مرداد

02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: يادگيري تكنيك‌هاي كنترل آماري در فرآيندهاي سازمان و كاربرد آنها در استاندارهاي سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001 & ISO/TS 16949)
محتوای دوره:

 

  • تعاریف و مفاهیم
  • معرفي انواع بازرسي‌هــا و جايگاه آنها در SPC
  • شناخت و کاربرد ابزارهاي آماري در SPC
  • علل بروز عيوب در يك فرآيند و تشريح مفهوم نوسان
  • هفت ابزار آماري و نمودارهاي كنترلي
  • نحوه تفسير نمودارهاي كنترلي و مفاهيم قابليت فرآيند
  • ارائه دستورالعمل استقرار و بكارگيري SPC در فرآيندهاي سازمان
  • آشنايي با نرم‌افزارهاي آماري مرتبط
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای حسین زینل مدرس دوره: آقای حسین زینل

سوابق مدرس: