صفحه نخست > رویدادها > مدیریـت دانـش مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

مدیریـت دانـش مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

04

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناسایی، مستند سازی و بکارگیری انواع دانش و تجربه سازمانی جهت پیشبرد اهداف توسعه ای و پیشگیری از تکرار منفی آزموده ها
محتوای دوره:
  • مراحل شکل گیری مدیریت دانش
  • تعریف داده، اطلاعات، دانش و خرد
  • انواع دانش، خواص و چگونگی تبدیل داده و اطلاعات به دانش
  • نظام ها، راهبردها و عناصر مدیریت دانش
  • متدولوژی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان و طرح های عملی در این زمینه
  • حرکت به سمت سازمان یاد گیرنده و دانش محور
  • نقش فناوری اطلاعات، فرهنگ سازی و منابع انسانی در مدیریت دانش
  • تبدیل دانش پنهان کارکنان به دارایی مشترک سازمانی و جمع آوری آن در پایگاه دانش
  • ارزش یابی بازده سرمایه کذاری در مدیریت دانش
  • نتایج حاصل از مدیریت دانش و عوامل موثر در موفقیت و شکست آن
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس مرتضی موشایی مدرس دوره: آقای مهندس مرتضی موشایی

سوابق مدرس: