صفحه نخست > رویدادها > راهـکارهای استقـرار بهـینه ISO 9001:2015 وکسب موفقیت درممیزی CB

راهـکارهای استقـرار بهـینه ISO 9001:2015 وکسب موفقیت درممیزی CB

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 2,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

03

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: ارتقای دانش ومهارت فراگیران نسبت به مفاهیم کلیدی استاندارد ISO 9001:2015 با هدف بهبود استقرار وموفقیت درممیزی خارجی آن
محتوای دوره:
  • بافت سازمان چیست؟ و چگونه نیازمندیهای آن را در سازمان برقرار کنیم؟
  • روشهای شناسایی و تحلیل ذینفعان سازمان
  • نگرش فرایندی ،آشنایی با SIPOC و چگونگی تعریف شاخصهای موثر
  • نحوه جاری سازی مدیریت ریسک در فرایندها ی سازمان
  • طرحریزی مدیریت تغییر و نقش آن در سرتا سر الزامات استاندارد
  • چگونگی مدیریت دانش سازمانی و روش استقرار آن در سازمان
  • نحوه آمادگی و اجرای موثر ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
  • معرفی الگوهای تجربه شده  وموفق همراه با کارگاه های مرتبط
  • مورد کاوی بر اساس سوالات فراگیران در حوزه های مختلف تولیدی وخدماتی
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس ابوالفضل معدنپور مدرس دوره: آقای مهندس ابوالفضل معدنپور

سوابق مدرس: