صفحه نخست > رویدادها > روشهای نوین انبارداری و انبارگردانی

روشهای نوین انبارداری و انبارگردانی

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,390,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

21 - 20

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با تکنیک های انبارداری بهینه و نظام انبارگردانی
محتوای دوره:
  • تعاریف و اصطلاحات
  • تشریح و آنالیز فرآیند انبار
  • تعیین شاخص های هریک از زیرفرآیندها
  • روش های کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرآیند 3 مرحله شناسایی، طبقه بندی و کدینگ
  • تشریح زیرفرآیندهای نوین دریافت کالا و انواع کنترل ها در زمان دریافت
  • انواع فرم های اصلی و جاری در انبار
  • اصول چیدمان کالا و روش های آدرس دهی
  • انبارگردانی

                -دستورالعمل ها و فرم ها

                -فرآیند اجرایی در 3 مرحله

                -روش های مغایرت گیری

  • ثبت اسناد و مدارک مربوطه
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی با موضوع دوره
آقای علیرضا قوامی مدرس دوره: آقای علیرضا قوامی

سوابق مدرس: