صفحه نخست > رویدادها > بررسی، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسى حوادث

بررسی، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسى حوادث

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

10 - 09

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با تکنیک های بررسی و تحلیل حوادث به منظور پیشگیری از تکرار آن ها
محتوای دوره:
 • تعاریف و اصطلاحات (خطر، حادته، شبه حادثه، فاجعه)
 • ایمنی سنتی و مدرن
 • رفتارهای مبتنی بر ایمنی BBS
 • مدل های حادثه
 • تکنیک های بررسی حادثه  Accident investigation
 • شناخت علل ریشه ای، مستقیم و غیر مستقیم در حوادث
 • شاخص های عملکردی ایمنی  (AFR, ASR, TSCORE,…)
 • بررسی رویداد بر اساس مدل OSHA
 • مدل های ارزیابی هزینه های حادثه
 • مدل آماری Statistical Model
 • مدل سلسله مراتبی بررسی علل حوادث
 • روش Change Based Analysis در تحلیل حوادث
 • اصول گزارش نویسی حوادث
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: علاقمندی به موضوع دوره و ارتباط شغلی
آقای مهندس پیمان عراقی مدرس دوره: آقای مهندس پیمان عراقی

سوابق مدرس: