صفحه نخست > رویدادها > مهارت های فروش حضوری (مستقیم)

مهارت های فروش حضوری (مستقیم)

   

مدت دوره: 1 روز (8ساعت)

قیمت: 3,060,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

03

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با تکنیک های موثر فروش حضوری و اثرگذاری بر مشتری
محتوای دوره:
 
 • تفاوت فروش حضوری با سایر انواع فروش
 • فرآیند و مراحل فروش حضوری
 • ویژگی های ظاهری، رفتاری و کلامی فرشنده در فروش حضوری
 • اطلاعات موردنیاز فروشنده از مشتری
 • تمهیدات حین فروش
 • تکنیک های فروش
 • عوامل موثر بر فروش
 • شناسایی نیازها و خواسته های مشتری
 •  روانشناسی مشتری
 • روش های مختلف معرفی کالا
 • متقاعد سازی و کسب رضایت مشتری
 • موانع خاتمه فروش  تمهیدات و خدمات پس از فروش
 • حفظ ارتباط دایمی با مشتری
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با اصول بازاریابی
آقای دکتر سید جواد موسوی مدرس دوره: آقای دکتر سید جواد موسوی

سوابق مدرس: