صفحه نخست > رویدادها > مدیریت افکار سمی در سازمان

مدیریت افکار سمی در سازمان

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,500,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

06 - 05

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: کسب مهارت مدیریت افکار و جریان هایی که با تاثیرگذاری منفی عملکرد، نظم و آرامش سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند
محتوای دوره:
 
  • رفتار کارکنان در سازمان و منابع شکل دهنده ی این رفتار
  • تئوری های روانشناختی و مفهوم افکار ناخوداگاه
  • تئوری های جامعه شناختی و مفهوم فرهنگ سازمانی
  • اصول  مدیریتی تعامل با کارکنان
  • افکار مخرب و سمی در سازمان
  • راهبردهای شناختی
  • راهکارهای اجرایی
  • مورد کاوی
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر مرتضی رستمی مدرس دوره: آقای دکتر مرتضی رستمی

سوابق مدرس: