صفحه نخست > رویدادها > مهارت های کلیدی ماموران توزیع و پخش

مهارت های کلیدی ماموران توزیع و پخش

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 3,060,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

03 - 02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: ارتقاء توانمندی و بهره وری عملکرد کارکنان توزیع و پخش
محتوای دوره:
 • تعریف سیستم توزیع و پخش
 • بررسی شاخصهای کلیدی عملکرد ماموران پخش
 • اهمیت مسیر بندی در پخش
 • مزایای اصلی شرکت های توزیعی
 • محدودیت های برنامه ریزی سبد کالا
 • عوامل تاثیر گذار در چیدمان کالا و بارگیری کالا
 • وظایف پرسنل و ماموران پخش
 • فن بيان و اثرگذاری موثر بر مخاطب
 • مهارتهای ارتباطی با مشتریان شاکی
 • کاربرد زبان بدن در ارتباط با مشتریان
 • تحلیل رفتار مصرف کننده
 • نحوه برخورد با مشتریان شاکی
 • مدیریت تعارض
 • کار تیمی
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر جواد موسوی مدرس دوره: آقای دکتر جواد موسوی

سوابق مدرس: