صفحه نخست > رویدادها > تکنیک های متقاعد سازی مشتری در بازاریابی و فروش

تکنیک های متقاعد سازی مشتری در بازاریابی و فروش

   

مدت دوره: 1 روز(8 ساعت)

قیمت: 3,200,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

10

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با اصول تقویت درک مشتری از مزایایی کالا و خدمات به کمک انگیزاننده های ملموس و ناملموس
محتوای دوره:
  • روش های ایجاد ارتباط با مشتری
  • راه های کسب اطلاعات مورد نیاز مشتریان
  • شناخت ترس های خریدار
  • باید و نبایدهای مذاکره فروش و بهانه های حفظ تماس با مشتری
  • فرآیند متقاعد سازی مشتریان (شروع مشتاقانه، القاء حس مشتری در جایگاه شریک، پایان رضایت بخش)
  • فرآیند تصمیم گیری خرید
  • روانشناسی خرید (شناسایی مشتری، حد تحمل، مقاومت و سوالات منطقی هر خریدار)
  • الگوی برخورد با تیپ های مختلف مشتریان
  • بررسی چند نمونه اجرا شده
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس فرشید باقری مدرس دوره: آقای مهندس فرشید باقری

سوابق مدرس: